Wilt u kandideren of lid worden?

Vul dan de gevraagde gegevens in, die noodzakelijk zijn voor de officiële registratie:

 

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Geslacht (verplicht)
manvrouw

Uw geboortedag (verplicht)

Uw geboorteplaats (verplicht)

Uw Nationaliteit (verplicht)

Uw ID nummer (verplicht)

Uw Adres (verplicht)

Uw Woonplaats (verplicht)

Uw District (verplicht)

Uw telefoon nr (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Wanneer u alleen lid wilt worden van de PVP, kies dan "lid",
Indien u wilt kandideren kies een functie:

Voor welke functie kiest u? (verplicht)
PresidentVice presidentDNA lidRessortsraadslidDistrictsraadslid

Voor welk district wilt u zich kandideren? (verplicht)

Voor welk ressort wilt u zich kandideren? (verplicht)

"Door het invullen van mijn volledige naam, verklaar ik hierbij dat ik nimmer schuldig ben bevonden aan strafrechtelijke feiten" (verplicht)

Anti-Spam check | Geef u antwoord op de volgende vraag:

Wie mag kandideren?

Onze vereisten zijn dat u integer, verantwoordelijk en van onbesproken gedrag bent.

Daarbij stelt u zichzelf beschikbaar om:

  • Actief te worden op lokaal of landelijk niveau
  • Mee te praten en mee te beslissen op bijeenkomsten en congressen
  • Kennis te delen en verbreden in onze inhoudelijke netwerken

Geef aan voor welke functie u kiest. U kunt voor één functie kiezen en één district. Indien u uzelf als ressortraadslid wilt kandideren, dient u ook het desbetreffende ressort te kiezen.